Brankári
Tomáš
Huba
Adam
Slaninka
Záložníci
Adrián
Staš

Branislav
Jurčišin
Branislav
Čekan
Dávid
Štofila
Útočníci
Jozef
Lipták
Matúš
Čekan
Jozef
Vranko

Obrancovia
Dávid
Galeštok
Miroslav
Tomaško
Dominik
Bašista
Juraj
Kanuščák