Brankári
Tomáš
Huba
Adam
Slaninka
Záložníci
Adrián
Staš
Daniel
Biroš
Branislav
Jurčišin
Branislav
Čekan
Dávid
Štofila
Peter
Molčan
Miroslav
Prusák
Útočníci
Jozef
Lipták
Matúš
Čekan
Jozef
Vranko
Alexander
Radačovský
Obrancovia
Dávid
Galeštok
Miroslav
Tomaško
Dominik
Bašista
Juraj
Kanuščák
Patrik
Janiga
Lukáš
Brilla
Radovan
Demko